bg en de sl cz
Проекта Партньори Работни срещи Карта на сайта   
 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Вход
Потребител
Парола
Нова регистрация
Забравена парола
 

Карта на сайта


- Проекта
-> Резюме на проекта

- Упражнения
-> УПРАЖНЕНИЕ 1 - УМЕНИЯ
-> УПРАЖНЕНИЕ 2 - ЛИЧНОСТНИ ХАРАТЕРИСТИКИ
-> УПРАЖНЕНИЕ 3 - ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ
-> УПРАЖНЕНИЕ 4 - ДОБЪР СЛУЖИТЕЛ
-> УПРАЖНЕНИЕ 5 - ЦЕННОСТИ
-> УПРАЖНЕНИЕ 6 - МОИТЕ ЦЕННОСТИ
-> УПРАЖНЕНИЕ 7 - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА
-> УПРАЖНЕНИЕ 8 - ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ I
-> УПРАЖНЕНИЕ 9 - ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ II
-> УПРАЖНЕНИЕ 10 - МОИТЕ ЦЕЛИ
-> УПРАЖНЕНИЕ 11 - ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
-> УПРАЖНЕНИЕ 12 - ДАЛИ ТАЗИ РАБОТА Е ЗА МЕН?
-> УПРАЖНЕНИЕ 13 - ПОЛАГАМ ЛИ ДОСТАТЪЧНО УСИЛИЯ, ЗА ДА СИ НАМЕРЯ РАБОТА?
-> УПРАЖНЕНИЕ 14 - МОИТЕ ПРЕДИШНИ ЗАНИМАНИЯ
-> УПРАЖНЕНИЕ 15 - МОИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
-> УПРАЖНЕНИЕ 16 - ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА
-> УПРАЖНЕНИЕ 16a - ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА II
-> УПРАЖНЕНИЕ 17 - Автобиография /CV/
-> УПРАЖНЕНИЕ 18 - КАКВО ДА НАПРАВИМ ПРЕДИ ИНТЕРВЮТО?
-> УПРАЖНЕНИЕ 19 - КАКВО ДА ОБЛЕКА?
-> УПРАЖНЕНИЕ 20 - КАКВО ДА ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ?
-> УПРАЖНЕНИЕ 21 - ИНТЕРВЮ
-> УПРАЖНЕНИЕ 22 - ПЪРВИ ДЕН НА НОВОТО РАБОТНО МЯСТО
-> УПРАЖНЕНИЕ 23 - ДОГОВОРЪТ
-> УПРАЖНЕНИЕ 24 - ТОВА ЗАКОННО ЛИ Е?

- Партньори

- Работни срещи
-> Работна среща 1
-> Работна среща 2
-> Работна среща 3
-> Работна среща 4
-> Оценителен семинар гр. Стамболийски, България
-> Оценителен семинар Карлови Вари, Чешка република
-> Оценителен семинар Любляна, Словения
-> Оценителен семинар Грац, Австрия
-> Валоризационна конференция

- Виртуално интервю
-> Въпроси, свързани с желанието и мотивацията ви да работите точно тази работа
-> Въпроси, с които работодателят цели да провери дали ще се впишете в работната среда
-> Въпроси, свързани с готовността ви да допринесете за благото на фирмата
-> Въпроси, свързани с вашата готовност да вложите всичко от себе си в работата
-> Въпроси, свързани със заплащането
-> Въпроси, свързани с вашите неформални познания и умения
-> Въпроси, свързани с предишния ви трудов опит

- Наръчник на търсещия работа

- Карта на сайта

- Наръчник на консултанта

- Дидактична методология JobTool
 
Leonardo da Vinci Multilateral Projects • Transfer of Innovation • LLP-LDV-TOI-07-BG-166010