bg en de sl cz
Проекта Партньори Работни срещи Карта на сайта   
 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Вход
Потребител
Парола
Нова регистрация
Забравена парола
 

УПРАЖНЕНИЕ 23 - ДОГОВОРЪТКакво според вас включва договорът? По-долу е представена опростена версия на договор, както и основните елементи, които трябва да се съдържат във всеки един договор.

Поставете елементите във формуляра. Имайте предвид, че договорът не трябва да съдържа всички посочени елементи.

Съвет: С помощта на мишката можете да преместите всяка кутийка с текст до съответното й място в договора, а също и да променяте размера и формата й.


 
ТРУДОВ ДОГОВОР


Петър Иванов, ул. „Победа” 2, София, служител и Йордан Кирилов, Дружба ООД, ул. „Марица” 14, София, работодател, се споразумяват за следното.
Петър Иванов, собственик на черен Фиат Пунто
Договорът е безсрочен.
Петър Иванов е женен за Мария Иванова
Служителят ще работи 60 часа седмично.
Работни задължения на служителя:
- продажби на продуктите,
- поддържане чистотата на работното помещение,
- обслужване на клиентите,
- сгъване на дрехите,
- зареждане на рафтовете,
- работа с касов апарат,
- консултиране на клиентите.
Служителят ще получава възнаграждение от 800 лева брутна заплата.
Възнаграждението ще се получава на всеки два месеца.
Служителят се съгласява да не забременява в рамките на следващите две години.
Работните часове за служителя са 40 часа седмично. Работното време е организирано от понеделник до петък, 8 часа на ден.
Служителят ще получава възнаграждението си на всяко 15-то число на месеца. В случай, че 15-ти се пада през уикенда или по време на празник, възнагражданието ще се изплаща на следващия работен ден.
Служителят има право на минимум 20 дни платен отпуск годишно. Служителят ще ползва отпуска си в съответствие със законодателството и със съгласие от страна на прекия си ръководител или Управителя на фирмата.
Договорът се сключва за позицията продавач консултант.
Служителят започва работа, считано от 1-ви януари 2009 г.
Телефонният номер на служителя е 555-65-40.
Подписи на служителя и работодателя.
 

 
 
Leonardo da Vinci Multilateral Projects • Transfer of Innovation • LLP-LDV-TOI-07-BG-166010