bg en de sl cz
Проекта Партньори Работни срещи Карта на сайта   
 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Вход
Потребител
Парола
Нова регистрация
Забравена парола
 

Проекта


Проект “Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетостJobTool” се реализира в рамките на програма Леонардо да Винчи като партньорство между четири организации от България, Австрия, Чехия и Словения. Идеята за неговата реализация е резултат от опита на всички партньори при взаимодействието им с лица, търсещи работа.
Основната цел на проекта е да развие един по-широкообхватен, по-индивидуализиран и същевременно по-гъвкав подход към проблемите на лицата, търсещи работа в съвременния динамичен пазар на труда, чрез предоставяне на интерактивно обучение и консултации. Проектът е насочен към нуждите на лицата, търсещи работа, които са до 29 и над 45 годишна възраст, както и към нуждите на консултантите и трудовите посредници, които работят с тях.
Предназначението на настоящия уебсайт, както и на останалите JobTool материали, е постигане на целта на проекта чрез провеждане на обучителни курсове за лица, търсещи работа, чрез помощта на консултанти и трудови посредници. Курсът ще се фокусира върху следните проблеми: твърде специфична квалификация, която не отговаря на търсенето на съвременния пазар на труда; липса на самосъзнание; липса на осъзнаване на възможностите; липса на работна етика; липса на упоритост; ниска самооценка; емоционални проблеми; липса на „меки” умения като комуникационни умения, умения за разрешаване на проблеми, за вземане на решения, за усвояване на нови неща и т.н.  
В началото, в края и по време на курса всеки участник попълва въпросници и/или анкети, които позволяват на трудовия посредник да следи неговото/нейното развитие. Курсът се състои от индивидуални срещи и срещи в групи. Професионалните консултанти ще помагат на участниците в курса да постигнат максимални резултати и в края на курса да могат да търсят и намират подходяща работа.
Участниците в курса имат възможността да направят симулирано интервю, интерактивни упражнения, както и да използват хартиените материали на курса.


• Резюме на проекта 
 
Leonardo da Vinci Multilateral Projects • Transfer of Innovation • LLP-LDV-TOI-07-BG-166010